Layihə haqqında

“Baku.am” saytının məqsədi Azərbaycan paytaxtı Bakının erməni icmasının zəngin keçmişini və varisliyini aydınlaşdırmaq və təqdim etməkdir.

Sayt elmi müəssisələr, arxivlər və ümumiyyətlə erməni icmaları və Bakı şəhərinin tarixində maraqlanmışlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
  
O həmçinin Azərbaycan vətəndaşları, xüsusən gəncləri üçün mühümdür. Saytda Bakı şəhərinin tarixində ermənilərin buraxdığı zəngin mədəni və sivilizasiyalı işlər haqqında əsaslı məlumatlar var. Gənc azərbaycanlılar üçün saytın alternativ informasiya mənbəsinin əhəmiyyəti olacaq. 

Azərbaycan hakimiyyətləri tərəfindən söz azadlığının məhdudlaşması və ümumiyyətlə insan haqlarının tapdalanması, eləcə də rəsmi səviyyəyə çatdırılmış anti-erməni təbliğatı Azərbaycanın, xüsusən Bakı tarixində ermənilərin böyük rolu haqqında hər hansı bir sözə yol vermir. Bu baxımla saytın önəmli əhəmiyyəti var, yəni Bakı tarixinin unudulmuş yaxud qadağan edilmiş səhifələrini aşkar etmək imkanı verir.

Saytın məqsədi millətçilik yaymaq deyil, o sadəcə keçmişi tanımağa və gələcəkdə  iki qonşu xalqların sülh yaşamasına yol verir. 

Sayt əlavələr, rəylər və təkliflər üçün açıqdır.